Rezervacije i plaćanje

PRETPRODAJA NEKRETNINA I REZERVACIJA

Nakon pregleda i odabira stana, kupac odabrani stan može rezervirati. Rezervacija nekretnine-stana traje 24 sata kako bi imali mogućnost donošenja odluke.

Rezervacija stana je besplatna i nije potrebna kapara.

POTPISIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Ako se kupac odluči na kupovinu stana sljedeći korak je potpisivanje kupoprodajnog ugovora.

Kupoprodajnim ugovorom se definira predmet kupoprodaje, ukupno ugovorena kupoprodajna cijena kao i način i rok plaćanja iste. Potpisivanjem kupoprodajnog ugovora, ugovara se i institucija kapare shodno zakonu o obveznim odnosima.

OVJERA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Nakon potpisa kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavača,  po završetku izgradnje i ispunjenju određenih uvjeta (izvršen tehnički prijem, pribavljena dozvola, izvršeno etažiranje i isto provedeno u ZK uredu ) pristupa se potpisivanju ovjerenog kupoprodajnog ugovora sa svim elementima.

Potpisivanju ovjerenog ugovora kod javnog bilježnika pristupa prodavač – ovlašteno lice ili ovlašteni opunomoćenik i kupac.

Troškove ovjere kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika snosi kupac.

PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac je obavezan shodno definiranom načinu i roku plaćanja cijene iz kupoprodajnog ugovora istu izvršiti u definiranom iznosu na jedan od transakcijskih računa koje prodavač ima otvorene kod poslovnih banaka a koji su navedeni u kupoprodajnom ugovoru.

KUPOVINA – PLAĆANJE PUTEM KREDITA

Ako se kupac odluči i plaćanje vrši putem stambenog kredita ili hipotekarnog kredita neophodno je da se s ovjerenim obrađenim ugovorom obrati jednoj od poslovnih banaka sa zahtjevom. Ako se radi o hipotekarnom kreditu neophodna je izjava – suglasnost prodavca na zalaganje nekretnine – stana koji je predmet ugovora.

Po odobravanju kredita kupac pristupa potpisivanju ugovora o kreditu s bankom povjeriocem a nakon toga ugovor o zasnivanju hipoteke koji potpisuju kupac – korisnik kredita, predstavnik banke i punomoćnik prodavača.

Poslije potpisivanja ugovora o hipoteci slijedi upis u ZK ured te banka povjeriocu prebacuje na transakcijski račun prodavača iznos koji je odobren ugovorom o kreditu.

Troškove ovjere ugovora o hipoteci kod javnog bilježnika snosi kupac.

STUPANJE U POSJED – PRIMOPREDAJA STANA

Stupanje u posjed nekretnine – stana vrši se nakon završenog tehničkog prijema zgrade  (pribavljena upotrebna dozvola) i nakon što kupac prodavaču isplati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u cijelosti. Ispunjenjem ovih uvjeta kupac stječe pravo ulaska u posjed nekretnine. Prodavač izdaje kupcu potvrdu da je ugovorena cijena isplaćena u cijelosti.

Prodavač i kupac zajedno obilaze nekretninu i sačinjavaju zapisnik o primopredaji nekretnine, tom prilikom kupac preuzima ključeve stana. Sa zapisnikom o primopredaji nekretnine, kopijom osobne iskaznice te kopije ovjerenog ugovora kupac se prijavljuje kao korisnik kod nadležnih KJKP i ostalih nadležnih poduzeća.

UPIS VLASNIŠTVA

Po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene kupac od prodavača dobiva pismenu potvrdu da je kupoprodajna cijena isplaćena u cijelosti.

Sa navedenom potvrdom kupac kod javnog bilježnika koji je ovjerio kupoprodajni ugovor preuzima otpravak izvornika – ugovora za zemljišne knjige s klauzulom i tabularna izjava na osnovu koje se kupac bez suglasnosti prodavača može uknjižiti u zemljišnim knjigama kao vlasnik na nekretnini.