Hills Residence I

ApartmanSobnostPovršina (m2)Status
001Trosoban82,01Prodano
002Dvosoban70,90Prodano
003Jednosoban46,01Prodano
004Jednosoban46,01Prodano
005Jednosoban46,04Prodano
006Jednosoban46,34Prodano
007Dvosoban68,99Prodano
008Jednosoban49,03Prodano
ApartmanSobnostPovršina (m2)Status
101Trosoban80,98Prodano
102Dvosoban71,85Prodano
103Jednosoban45,12Prodano
104Jednosoban45,12Prodano
105Jednosoban45,12Prodano
106Jednosoban45,39Prodano
107Dvosoban66,10Prodano
108Dvosoban66,17Prodano
ApartmanSobnostPovršina (m2)Status
201Trosoban82,67Prodano
202Dvosoban70,58Prodano
203Jednosoban45,12Prodano
204Jednosoban45,12Prodano
205Jednosoban45,12Prodano
206Jednosoban45,15Prodano
207Dvosoban66,29Prodano
208Dvosoban66,17Prodano
ApartmanSobnostPovršina (m2)Status
301Trosoban80,98Prodano
302Dvosoban71,85Prodano
303Jednosoban45,12Prodano
304Jednosoban45,12Prodano
305Jednosoban45,12Prodano
306Jednosoban45,39Prodano
307Dvosoban66,10Prodano
308Dvosoban66,17Prodano
ApartmanSobnostPovršina (m2)Status
401Trosoban82,67Prodano
402Dvosoban70,58Prodano
403Jednosoban45,12Prodano
404Jednosoban45,12Prodano
405Jednosoban45,12Prodano
406Jednosoban45,15Prodano
407Dvosoban66,29Dostupno
408Dvosoban66,17Prodano